župnik Jože Mlaker - 1951 - 1988

Najprej je ozemlje župnije spadalo pod župnijo Sv. Peter pri Mariboru in cerkvica, najprej majhna zgradba, je bila podružnica. Ker je bila cerkev oddaljena od župnijske cerkve 2 uri hoda in so zato prebivalci te okolice težko obiskovali župnijsko mašo, je bila že od nekdaj navada, da je drugi pomožni duhovnik pri Sv. Petru prihajal ob nedeljah in praznikih in tu maševal. Zaradi tega so ga tudi imenovali martinški kaplan.

Leta 1791 so kraje okrog cerkve Sv. Martina združili v župnijo
Sv. Martina pri Vurberku.

V cerkvi Sv. Martina so službovali naslednji stalni duhovniki:

Lužnik Janez Jurij - 1761-1763 - Vodulnik Tomaž - 1763-1776 Koren Franc - 1776-1820 - Spešič Mihael - 1822-1826 Markovič Janez - 1842-1848 - Zorman Gregor - 1849-1855 Mihelič Franc - 1857-1867 - Pauša Matija - 1868-1888 Viher Filip - 1888-1906 Lajnšič Anton - 1906-1945 - Škofič Marko - 1945 Gomboc Franc - 1946 - Šparl Avgust - 1946-1950 Mlaker Jože - 1951-1988 - Vodeb Ivan - 1988-
in kaplani:
Volkmer Leopold (do 1812), Zver Štefan - 1940 Krajnc Niko - 1976-1979 Kraner Franček - 1979-1981 Vodeb Ivan - 1981-1988


Sv. Martin pri Vurberku, 46°29'27.2"N 15°46'34.2"E - Dvorjane 54, p.p. 15, ☎️ +386 2 6840074; mobi: +386 41 731 502, ivodeb@icloud.com

TRR: Župnija Sv. Martin pri Vurberku - Dvorjane,  SI 56 0417 3000 0787 543, davčna številka:  94980594 - nismo zavezanci