KATEHETSKO LETO ZAČNEMO 21.9. 2020

razred

ura

dan

knjiga (in zvezek)

2

16.00

ponedeljek

(2) Praznujmo z Jezusom

3

17.00

ponedeljek

(3) Hodimo z Jezusom

4 16.30  četrtek (4) Pot v srečno življenje

5

17.00

torek

(5) Znamenja na poti k Bogu

6

18.00

torek

(6) Skupaj v novi svet

7

 16.00  sreda

 Za tvojo duhovno rast

8

 17.00  sreda

 Za tvojo duhovno rast

       
vsi 18.00 sobota velja za nedeljsko mašo!

vsi

8.00 10.00

nedelja

nedeljska  m a š a