Za vstop v cerkev so PCT pogoji + osebni dokument!

PONEDELJEK * 17.1. – Anton, puščavnik

18.00 +Rudi Kaiser

-----------------

TOREK * 18.1. – Marjeta Ogrska

18.00 +Anton, Štefanija in Marijan Vodeb in sorodniki

-----------------

SREDA * 19.1. – Makarija

pogrebna +Emil Poštrak, Vrhovska

-----------------

ČETRTEK * 20.1. – Boštjan, Sebastijan

--

---------------

PETEK* 21.1. – Neža, Janja

--

---------------

SOBOTA * 22.1. – Vinko

--

-----------------

NEDELJA * 23.1. – 3. med letom

8.00 za župljane

10.00 +Jurša Marija, obletnica in Janez ter sorodniki Mulec - Jurša

info: 041 731 502