Za vstop so potrebni PCT pogoji!

PONEDELJEK * 13.9. – Janez Zlatousti

pogrebna maša +Paluc Ivan

-----------------

TOREK *14.9. – Povišanje sv. Križa

--

-----------------

SREDA * 15.9. – Žalostna Mati Božja

pogrebna maša +Vuk Kunigunda

18.00 +Dobaja Maksimiljan in Novak Marija

-----------------

ČETRTEK * 16.9. –  Kornelij

--

---------------

PETEK* 17.9. – Robert Bellarmino

18.00 +Steiner Milica, 3. obletnica in Feliks, Šuen Dominik in Marija, Simonič Franc, Kramberger Ludvik in Ana, strici: Ota, Anča, Pepi, Cvetko, Konrad, svak Darko ter vsi ++sorodniki in dobrotniki

-------------------

SOBOTA * 18.9. – Jožef Kupertinski

18.00 za župljane

-----------------

NEDELJA * 19.9. – 25NN

8.00 +Kokol Franc in ++sorodniki Poštrak

10.00 +Rojko Franc

info: 041 731 502