Dovoljene so sv. maše z omejenim številom vernikov.

PONEDELJEK * 3.5. – Filip in Jakob ml.

18.00 +2starši Dajčman – Najglič, Franček in Alojzija Dajčman, Grabušnik Gizela in ++Ferlinc

-----------------

TOREK * 4.5. – Florijan

18.00 ++Heler, Vilčnik, Peklar in Franc Pavlič

-----------------

SREDA * 5.5. – Gotard

18.00 +2starši Purgaj – Bohl, Alojz Purgaj in 2brat Marjan in Franček

-----------------

ČETRTEK * 6.5. –  Dominik

18.00 +Feliks Muršec ter Julijana in Stanislav Lesjak

---------------

PETEK* 7.5. – Gizela

18.00 +Simonič Anica, starši Ana in Franc Simonič

-------------------

SOBOTA * 8.5. – Zmago

18.00 +Sužnik Štefan - pogrebna

-----------------

NEDELJA * 9.5. – 6. velikonočna nedelja

8.00 +Potočnik Darinka, 3. obl. in Jože, Kraner Jože in Simonič Srečko

10.00 +2Štefan in Anika Strmšek, sorodniki Strmšek – Jakopec, Ivan in Julijana Muršec

info: 041 731 502