Skrb za cerkveno premoženje, zlasti za vzdrževanje stavb,
si župnik deli s ključarjem. Za ključarja se izbere vernika, ki je zgleden kristjan. Za petletno služenje ga imenuje g. nadškof.
Službo ključarja lahko prevzame človek, ki zna umno gospodariti
in se je pri upravljanju cerkvenega imetja izkazal za zaupanja vredno osebo.

Cerkveni ključar: Lesjak Franc