PONEDELJEK * 24.4. – Marija Kleopova
18.00 somaševanje: 1. +Rebernik Ivan in ++Rebernik - Golob;

2. Anica Simonič (obletnica) in starši Franc in Ana Simonič

-----------------
TOREK * 25.4. – Marko

18.00 +Mulec Anton, 30. obletnica, Rozika, Milan, Zavernik Janez, Vrbnjak Marija in Kos Marjan

-----------------
SREDA * 26.4. – Marija

--

-----------------
ČETRTEK * 27.4. – Hozana

18.00 +Kocbek Martin in Marta, hči Tatjana in sorodniki Kocbek – Slanič

-----------------

PETEK * 28.4. – Peter

18.00 +Marko Krajnc, družini Sekol – Krajnc in Alen Cafuta

-----------------
SOBOTA * 29.4. – Katarina

18.00 +Vodušek Ana, Simonič Franc in Helena

-----------------
NEDELJA * 30.4. – Pij V.

8.00 +Marko Hauptman in ++sorodniki

10.00 BIRMA – somaševanje: 1. za birmance, starše in botre; 2. +2Štefan in Anika Strmšek, sorodniki Strmšek – Jakopec, Ivan in Julijana Muršec; 3. +Vidovič Marija in starši, sestri Alojzija in Marija in brat Franc