birmanci - osnovna vprašanja in odgovori

Duhovnik: Pridi, Sveti Duh,

Vsi: napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Duhovnik: Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.

Vsi: In prenovil boš obličje zemlje.

Duhovnik: Molimo.

Vsi: Bog, naš Oče. Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

BOG SE NAM RAZODEVA 

1.   Kdo je Bog?

Bog je Stvarnik sveta in Oče vseh ljudi.

2.   Od kod spoznavamo Boga?

Boga spoznavamo iz vidnega sveta, iz svoje vesti in iz božjega razodetja.

3.   Kaj pomeni, da se je Bog razodel?

Da se je Bog razodel, pomeni, da je govoril po očakih in prerokih ter po svojem Sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

4.   Kje je ohranjeno, kar je Bog razodel?

Kar je Bog razodel je ohranjeno v Svetem pismu in ustnem izročilu.

5.   Kaj je zapisano v Svetem pismu stare zaveze?

V Svetem pismu stare zaveze (45 knjig) je zapisano, kar nam je Bog pred Kristusom razodel po očakih in prerokih.

6.   Kaj je zapisano v Svetem pismu nove zaveze?

V Svetem pismu nove zaveze (27 knjig) je zapisano, kar nam je Bog razodel po svojem Sinu Jezusu Kristusu in apostolih.

7.   V koga kristjani verujemo?

Kristjani verujemo v troedinega Boga: V Očeta, ki nas je ustvaril, v Sina, ki nas je odrešil in v Svetega Duha, ki nas posvečuje.

8.   Kako pravimo trem božjim osebam?

Trem božjim osebam pravimo Sveta Trojica.

9.   Zakaj je človek odličnejši kot vse druge stvari na zemlji?

Človek je odličnejši zato, ker ima dušo, razum in svobodno voljo.

10.        Kateri je največji božji dar človeku?

Največji božji dar človeku je posvečujoča milost, božje življenje.

11.        S katerim grehom se rodi vsak človek?

Vsak človek se rodi z izvirnim grehom.

12.        S katerim grehom se rodi vsak človek?

Vsak človek se rodi z izvirnim grehom.

13.        Ali so vsi grehi enaki?

Vsi grehi niso enaki: nekateri so veliki ali smrtni, drugi so mali.

14.        Kaj je vest in kaj nam pove?

Vest je notranji glas v človeku, ki nam pove, da moramo delati dobro in se varovati hudega.

15.        Kaj človek izgubi s smrtnim grehom?

S smrtnim grehom človek izgubi posvečujočo milost, božje življenje.

 

JEZUS KRISTUS NAS ODREŠUJE 

16.        Kdo je Jezus Kristus?

Jezus Kristus je Božji Sin, ki je pravi Bog in pravi človek.

17.        Kje je bil Jezus rojen?

Jezus je bil rojen v Betlehemu.

18.        Kdaj praznujemo Jezusovo rojstvo?

Jezusovo rojstvo praznujemo na božič.

19.        Kdo je opisal Jezusovo življenje?

Jezusovo življenje so opisali štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez.

20.        Kdo je Jezusov oče?

Jezusov oče je Bog.

21.        Kdo je Jezusov krušni oče?

Jezusov krušni oče je sveti Jožef.

22.        Kdo so sveta družina?

Sveta družina so Jezus, Marija in Jožef.

23.        Kaj je Jezus učil?

Jezus je učil, kako naj živimo, da se zveličamo.

24.        Kaj pravi Jezus o molitvi?

O molitvi Jezus pravi: Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.

25.        Katera je največja zapoved?

Največja zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.

26.        Kje je bil Jezus križan?

Jezus je bil križan na gori Kalvariji v Jeruzalemu.

27.        Kdaj je Jezus umrl?

Jezus je umrl na veliki petek okrog treh popoldne.

28.        Kdaj je Jezus vstal od mrtvih?

Jezus je vstal od mrtvih na veliko noč zjutraj.

29.        Kaj nas uči Jezusovo vstajenje?

Jezusovo vstajenje nas uči, da je Jezus Bog in da bomo tudi mi vstali od mrtvih.

30.        Čemu bo Jezus zopet prišel?

Jezus bo zopet prišel, da bo sodil žive in mrtve in vsakemu povrnil po njegovih delih.

 

SVETI DUH NAS POSVEČUJE 

31.        Kdo je Sveti Duh?

Sveti Duh je tretja božja oseba in Tolažnik, ki ga je Jezus poslal svoji Cerkvi.

32.        Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha?

Jezus je poslal Svetega Duha petdeseti dan po svojem vstajenju, na binkoštni praznik.

33.        Kaj je Cerkev?

Cerkev je božje ljudstvo nove zaveze, ki jo je ustanovil Jezus Kristus.

34.        Kdo vodi Cerkev?

Cerkev vodi Jezus Kristus po Svetem Duhu.

35.        Kdo je naslednik apostolov?

Naslednik apostolov je zbor škofov, povezanih s papežem.

36.        Kaj so zakramenti?

Zakramenti so sveta znamenja, ki jih je postavil Jezus Kristus, da nas posvečujejo.

37.        Kdo deluje po zakramentih?

Po zakramentih deluje Jezus sam.

38.        Kaj je sveta birma?

Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Svetega Duha utrdi v veri.

39.        Kaj nam Sveti Duh podeli pri birmi?

Pri birmi nam Sveti Duh podeli svoje darove.

40.        Zakaj ima birmanec botra?

Birmanec se pripravi na sveto birmo tako, da poglobi svojo osebno vero, versko znanje in sodelovanje v Cerkvi.

41.        Kako poteka obred svete birme?

Obred poteka takole: Birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža in mazili s sveto krizmo. Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: I., sprejmi potrditev, dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Na pozdrav: Mir s teboj, birmanec odgovori: In s tvojim duhom.

42.        Kaj se pri sveti maši ponavzočuje?

Pri sveti maši se ponavzočuje Jezusova daritev na križu.

43.        Koga prejmemo pri svetem obhajilu?

Pri svetem obhajilu prejmemo Jezusa.

44.        Kaj je potrebno za dobro spoved?

Za dobro spoved je potrebno: spraševanje vesti, kesanje. trdni sklep, spoved in pokora.

 

Darovi Svetega Duha: Dar modrosti, Dar umnosti, Dar sveta, Dar moči, Dar vednosti, Dar pobožnosti, Dar strahu božjega

 

Deset božjih zapovedi:

1.   Veruj v enega Boga. 2. Ne skruni božjega imena. 3. Posvečuj Gospodov dan. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 5. Ne ubijaj. 6. Ne nečistuj. 7. Ne kradi. 8. Ne pričaj po krivem. 9. Ne želi svojega bližnjega žene. 10. Ne želi svojega bližnjega blaga.

 

Sedem zakramentov: sveti krst, sveta birma, sveta evharistija, sveta pokora, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje (sveti red), sveti zakon.

 

Grešna nagnjenja: napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza, lenoba.