• Pomagati mladim izkusiti življenje s pozitivne strani, spoznati njegovo sproščeno plat, da bi se zavedali, kako bogato je lahko njihovo življenje.
  • Obrniti pozornost mladih na to, da se resno vprašajo, kako živijo nekatere človeške in duhovne vrednote.
  • Spodbuditi mlade, da bi se odgovorno vključili v življenje in dejavnost okolja, v katerem živijo (družina, prijatelji, šola ...).
  • Vzgajati mlade, da bi odkrivali Boga, ki je navzoč v dogodivščinah vsakdanjost, v vsem lepem, ki se nam razodeva, predvsem pa, da bi Boga našli v ljubezni.
  • Pomagati mladim, da bi na zdrav način zaživeli s seboj, z drugimi in bogom.

Letošnji oratorij bo potekal od ponedeljka, 26. 6., do četrtka, 29. 6., vsak dan od 9. do 16. ure. V prvi vrsti je oratorij namenjen osnovnošolskim otrokom, a dobrodošli so tudi starejši otroci. Zaenkrat še žal ni možno varstvo predšolskih otrok. Vodi ga duhovni voditelj in 9 animatorjev

 

Animatorji in sodelavci smo prostovoljci, zato ob oddaji prijavnice pobiramo tudi denarni prispevek za izvedbo oratorija v višini 20 € na otroka (cena vključuje vsakodnevni topli obrok, malico in stroške materialov za delavnice) oziroma 15 € na vsakega naslednjega otroka za družine, ki bodo prijavile dva otroka ali več. Prijave zbiramo od 14. 5. 2017 do 11. 6. 2017 oz. zapolnitve prostih mest, tako da prinesete odrezano izpolnjeno prijavnico skupaj s plačilom udeležbe v župnijsko pisarno oziroma jo izročite župniku osebno.

Zaradi varne izvedbe programa je število udeležencev omejeno na 40 otrok!