PONEDELJEK * 14.8. – Maksimiljan Kolbe
18.00 +Kristina Gornik, starši Gornik – Mulec in sorodniki

-----------------
TOREK * 15.8. – Marijino Vnebovzetje

8.00 +Rozalija, 2Franc in Ludvik Ornik, Marija in Janez Sekol, Slavica in Mirko Rižnar

10.00 ***na Vurberku (žegnanje)

+Jug Anton in Marija, stari starši Jug – Brumen in Martin Pečar

-----------------
SREDA * 16.8. – Rok

--

-----------------
ČETRTEK * 17.8. – Evzebij

18.00 +Vodušek Franjo - Grega

-----------------

PETEK * 18.8 – Helena

18.00 ++Botica - Breznik

-----------------
SOBOTA * 19.8. – Janez Eudes

18.00 +Kocpek Franc (D 109)

-----------------
NEDELJA * 20.8. – Bernard

8.00 +Kancler Jožef, Kašman Rudolf in Alojzija in ++sorodniki

10.00 +Marija, Ivan in Janko Dolamič